måndag 24 januari 2011

Rysslands rustning "Bara den som ignorerar utvecklingen i vårt närområde kan känna sig trygg"

På Folk och försvars konferens i Sälen fick jag tillfälle att offentligt ställa några frågor till försvarsminister Sten Tolgfors och ÖB Sverker Göranson.

Min utgångspunkt var den militära rustning som pågår i Ryssland, t ex Iskandermissilerna i Kaliningrad (med räckvidd in södra Sverige) och köpen av de fyra franska mistralfartygen. Jag fortsatte med en kort beskrivning av den trista utvecklingen vad gäller demokrati i Ryssland och de många ouppklarade morden av journalister sant det faktum att Frankrike och Italien tycks prioriterar sysselsättning framför en sammanhållen säkerhetspolitik inom EU. Vad får detta får för konsekvenser för vårt försvar? Behövs det ett djupare samarbete mellan alla Östersjöstater, inte minst med Polen? ÖB fick också frågan om hur Försvarsmakten ska avvända Gotland i framtiden med tanke på det nya säkerhetspolitiska läge som håller på att utvecklas i Östersjön?

I går skrev DN´s chef på ledarredaktionen Peter Wolodarski.en ledarkrönika  bl a  om Wilhelm Agrell´s framträdde på Folk och försvars konferens, där han talade om sin bok  ”Fredens illusioner – Det svenska försvarets nedgång och fall 1988–2009”.

Peter Wolodarski avslutar sin krönika med att konstatera att "ett alltmer auktoritärt Ryssland" som "påbörjat en kraftig upprustning" och avslutar på följande sätt:

"Ett hot mot Sverige? Ett skäl att oroa sig för framtiden? Ingen vet.
Men en sak är säker: bara den som ignorerar utvecklingen i vårt närområde kan känna sig trygg.

Eller som det hette efter första världskriget i 1925 års nedrustningsbeslut: Något direkt hot mot Sveriges oberoende och territoriella integritet kan för närvarande icke skönjas."

En viktig debatt om vårt lands framtida hot och vilket försvar som behövs håller på att dra igång.

fredag 21 januari 2011

Den ryska upprustningen och den säkerhetspolitiska balansen i östersjön.

I går fick jag utrikesminister Carl Bildt svar på min fråga om den ryska rustningen. I frågan tog jag upp den stora rysk-franska vapenaffären som innebär att Ryssland köper fyra amfibiefartyg av Mistralklassen av Frankrike, till ett värde av 500 miljoner euro vardera. Detta gör affären till den ojämförbart största militära affären någonsin mellan ett Nato-land och Ryssland.

Inte minst i Georgien och de baltiska staterna har affären väckt oro. Fartygen har inte ett defensivt syfte, utan används främst offensivt för landstigning och som stöd åt egna förband långt hemifrån. Fartygen kan ta ombord 20-talet helikoptrar, 50-talet strids- eller pansarbandvagnar samt 450 - 900 soldater.

Affären får också ses i ljuset av Rysslands expansiva utveckling, med beslut i höst om 60-procentiga ökningar i militärbudgeten under de kommande tre åren. Samtidigt kan demokratins, yttrandefrihetens och rättsäkerhetens ställ-ning ifrågasättas, utifrån bl.a. det stora antalet ouppklarade journalistmord och den färska domen mot Mikael Khordokovsky. Georgien-kriget och den stora militärövningen 2009 i Östersjön förser oss med ytterligare bilder att beakta.

Mot bakgrund av den redan oroande situationen väcker Mistralaffären frågor om vad Rysslands ambitioner innebär för Sverige och Östersjöområdet. Ytterst måste frågan ställas vad invasionsförmågan ska användas till, och vad svaret innebär för Sveriges förmåga att försvara befolkning och territorium. Kanske behövs ett stärkt samarbete kring Östersjöns säkerhetspolitiska läge.

Utifrån den ovan beskrivna situation var min fråga Carl Bildt vilka åtgärder han ämnar vidta för att den säkerhetspolitiska balansen ska upprätthållas i Europa och då särskilt i Östersjöområdet?

Svaret från Utrikesministern blev oväntat kort - och tunt:
"Regeringen har vid upprepade tillfällen redovisat sin syn på den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa och vårt närområde, och jag ser inga händelser som ändrat förutsättningarna för dessa bedömningar."

Carl Bildt´s svar visar att det att i Sverige fortfarande tycks ses som opassande att tala högt om den ryska upprustning som pågår.