tisdag 7 december 2010

Här är svaret från Sten Tolgfors

Svar på fråga
2010/11:88 Säkerheten för svensk trupp i Afghanistan
Försvarsminister Sten Tolgfors

Mikael Oscarsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att den svenska Afghanistanstyrkan skyndsamt ska få tillgång till UAV-förmåga för att värna våra soldaters liv.
Regeringen har bemyndigat Försvarsmakten att anskaffa taktiska obemannade flygfarkoster. Denna anskaffning pågår. Regeringen har därtill gett Försvarsmakten ett bemyndigande att, fram till dess att de nya flygfarkosterna är operativa, tillfälligt möta behovet genom att hyra in obemannade flygfarkoster.
Det är angeläget att tillföra taktiska obemannade flygfarkoster till insatsen i Afghanistan. Försvarsmakten planerar för att detta ska kunna ske under andra halvåret 2011.
Försvarsmakten har beslutat att inte gå vidare med en tillfällig lösning. Detta beslut ligger inom Försvarsmaktens ansvar. Försvarsmakten ansvarar för den militära bedömningen av vilka förmågor som behöver tillföras insatsen utifrån de operativa behoven och vad som är möjligt att genomföra.

2 kommentarer:

  1. Om nu försvarsmakten tydligen låter bli att ta ansvar så är det försvarsministern ansvar att säkerställa en annan laguppställning inom försvarsmaktsledningen!

    SvaraRadera
  2. "Regeringen har bemyndigat Försvarsmakten att anskaffa taktiska obemannade flygfarkoster."

    Det Tolgfors INTE sade, är att inga medel kommer att skjutas till, till försvarsmakten för införskaffandet av UAV:s. Det är därför som han har valt att lägga orden så som ovan!

    Roger Klang, Lund Scaniae Sverige

    SvaraRadera