fredag 21 januari 2011

Den ryska upprustningen och den säkerhetspolitiska balansen i östersjön.

I går fick jag utrikesminister Carl Bildt svar på min fråga om den ryska rustningen. I frågan tog jag upp den stora rysk-franska vapenaffären som innebär att Ryssland köper fyra amfibiefartyg av Mistralklassen av Frankrike, till ett värde av 500 miljoner euro vardera. Detta gör affären till den ojämförbart största militära affären någonsin mellan ett Nato-land och Ryssland.

Inte minst i Georgien och de baltiska staterna har affären väckt oro. Fartygen har inte ett defensivt syfte, utan används främst offensivt för landstigning och som stöd åt egna förband långt hemifrån. Fartygen kan ta ombord 20-talet helikoptrar, 50-talet strids- eller pansarbandvagnar samt 450 - 900 soldater.

Affären får också ses i ljuset av Rysslands expansiva utveckling, med beslut i höst om 60-procentiga ökningar i militärbudgeten under de kommande tre åren. Samtidigt kan demokratins, yttrandefrihetens och rättsäkerhetens ställ-ning ifrågasättas, utifrån bl.a. det stora antalet ouppklarade journalistmord och den färska domen mot Mikael Khordokovsky. Georgien-kriget och den stora militärövningen 2009 i Östersjön förser oss med ytterligare bilder att beakta.

Mot bakgrund av den redan oroande situationen väcker Mistralaffären frågor om vad Rysslands ambitioner innebär för Sverige och Östersjöområdet. Ytterst måste frågan ställas vad invasionsförmågan ska användas till, och vad svaret innebär för Sveriges förmåga att försvara befolkning och territorium. Kanske behövs ett stärkt samarbete kring Östersjöns säkerhetspolitiska läge.

Utifrån den ovan beskrivna situation var min fråga Carl Bildt vilka åtgärder han ämnar vidta för att den säkerhetspolitiska balansen ska upprätthållas i Europa och då särskilt i Östersjöområdet?

Svaret från Utrikesministern blev oväntat kort - och tunt:
"Regeringen har vid upprepade tillfällen redovisat sin syn på den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa och vårt närområde, och jag ser inga händelser som ändrat förutsättningarna för dessa bedömningar."

Carl Bildt´s svar visar att det att i Sverige fortfarande tycks ses som opassande att tala högt om den ryska upprustning som pågår.

2 kommentarer:

 1. Mistral är bara förnamnet på alla mörka moln som tornar upp sig. Just nu byggs fem stycken landstigningsfartyg av typen "Ivan Gren" i Kaliningrad. Tre stycken nya korvetter typ "Steregustji" tillförs Baltiska flottan 2010-2013. Ryska fallskärmsförband övar luftlandsättning i bataljonsstorlek med stridsfordon. Marininfanteriet får nya stridsfordon och artilleri-understödsfordon, ryska flygvapnet tillförs minst 100 toppmoderna Su-34-jaktplan till 2015 med mera...

  Men den springande punkten är vem/vilka kommer efter Putin och Medvedev??
  Vem/vilka styr Ryssland 2020 när hela den ryska återupprustningen fått fullt genomslag??
  Sverige måste börja återtagning av försvarsförmåga nu (då detta kommer att ta drygt tio-tolv år) och sluta skrota fullt fungerande militära system som stridsfordon, haubitsar...

  SvaraRadera
 2. Hej!

  Tack för en ytterst relevant fråga och jag accepterar INTE utrikesministerns svar till dig!

  Har därför skickat som ärende till Utrikesdepartementet och utrikesminister Carl Bildt idag. Se nedan!


  Bäste Utrikesminister Carl Bildt,

  Läser ditt svar till riksdagsledamot Mikael Oscarsson (KD)på skriftlig fråga

  2010/11:213 Europas säkerhetsläge efter rysk-fransk vapenaffär.

  Jag vet inte din bevekelsegrund att svara honom så på en ytterst relevant och för landet och vår försvarsmakt centralt ingångsvärde för kommande dimensionering.
  Underättelseunderlaget bla beskrivet i försvarsbredningensrapport inför försvarsbeslutet är tyvärr redan historia vad gäller den ryska militära kapacitetsutvecklingen som accelerar betydligt snabbare och kommer att accelerera ytterliggare till följd av de beslut som fattats under hösten bla en 138% ökning av materielanskaffningen under perioden 2011-2013. Redan i närtid 2012 tillförs den Ryska östersjömarinen tex 2 stora landstigningsfartyg fartyg ur Ivan Green klassen
  som de talats tyst om.Därutöver tillkommer 4 fartyg ur Mistral klassen som blir operativa med början 2015.
  De är centralt också att förstå och tolka bevekelsegrunderna för upprustningen,förstå innehållet,övningsomfattningen och VAD som övas.
  Tyvärr säger ryssland att man övar mot terrorism men verkligheten är att de övar anfall mot en konventionell motståndare som tex under ZAPAD2009/Ladoga2009 29-30 september samtidigt på två ställen.

  Dels En operativ landstigning 336 gardesmarininfanteribrigaden vid kalingradenklaven samordnad med en operativ luftlandsättning av 76 luftlandsättningsdivisionen inte lång från Estnisk/lettiska gränsen
  Dels en taktisk luftlandsättning och taktisk landstigning nära norska gränsen.
  Detta skulle inte ha varit möjligt enl officiell svensk försvars och säkerhetspolitik och vår egen underättelsetjänst har GRAVT missbedömt hastigheten i den militära kapaciteten i de ryska styrkorna.
  Skälet till detta är att man bedömt återanskffningstider för nya anskaffad materiel medan ryssarna i själva verket har återtagit förmåga med befintlig materiel och personal.
  Därför har de gått så mycket fortare.

  Jag ber dig informera dig hos Försvarsminister Tolgfors och därefter återkomma med ett kompletterande och mer inarbetat svar till Sveriges Riksdag.
  Svensk försvarspolitik måste bygga på det faktiska läget och faktiskt kända beslut i Ryssland.

  mvh/Kapten Jan-Olov Holm Nationella skyddstyrkorna

  SvaraRadera